Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 8 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 8

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8

Ministr spravedlnosti (dále jen "ministr")

a) jmenuje a odvolává exekutory,

b) po projednání s Komorou určuje či zvyšuje počet exekutorských úřadů
v obvodu každého okresního soudu a jejich případnou změnu,

c) na návrh Komory může přeložit exekutory s jejich souhlasem do obvodu
jiného okresního soudu,

d) jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě třetiny členů
kárné komise z řad soudců,

e) vyhlašuje výběrové řízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000086