Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 8a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 8a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8a

(1) Komora je povinna do 30 dnů předložit ministerstvu veškeré
stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Tím není dotčeno ustanovení §
110 odst. 8.

(2) Má-li ministr za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se
zákonem, je oprávněn podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho přijetí návrh
na jeho přezkoumání soudem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000087