Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 8c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 8c

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8c

(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření Komory zákonu
nebo jinému právnímu předpisu a nejde-li o stavovský předpis, může
ministerstvo takový akt Komory zrušit. Rozklad nemá odkladný účinek.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě porušení právních
předpisů občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Dále
se ustanovení odstavce 1 nepoužije na rozhodnutí a jiné úkony Komory
učiněné podle správního řádu nebo podle zákona o správě daní a
poplatků.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000089