Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 9 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 9

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem v České republice,

c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a

e) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského
kandidáta a exekutorského koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo
započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu,
asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka,
státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele,
právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského
koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního
zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní
praxe může započítat nejvýše 2 roky.

(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle
tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou
zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou
zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na
komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za
exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000094