Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 10 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 10

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 10

(1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na základě
výběrového řízení do 1 měsíce od ukončení tohoto řízení, a to do sídla
v obvodu okresního soudu.

(2) Ministerstvo uskuteční výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od
uvolnění exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu
exekutorských úřadů, do 1 měsíce od rozhodnutí o zvýšení počtu
exekutorských úřadů.

(3) Do výběrového řízení se může přihlásit ve lhůtě určené
ministerstvem každý, kdo splňuje podmínky podle § 9.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000095