Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 11 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 11

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 11

(1) Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže

a) složil slib do rukou ministra,

b) uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla
vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

(2) Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční
činnosti, a prokázat se stejnopisem nebo ověřenou kopií této smlouvy
Komoře do 30 dnů po svém jmenování exekutorem. Jestliže exekutor
zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své
odpovědnosti i za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s
činností podle tohoto zákona.

(3) Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s výkonem exekuční činnosti, musí trvat po celou dobu
výkonu exekutorského úřadu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000096