Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 12 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 12

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 12

(1) Uchazeč vybraný ke jmenování do exekutorského úřadu skládá do rukou
ministra před svým jmenováním tento slib: "Slibuji na svoje svědomí a
občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a
jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti
budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s
vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora."

(2) Odmítne-li uchazeč složit slib nebo složí-li slib s výhradou,
nemůže být jmenován exekutorem a ministr jmenuje do exekutorského úřadu
uchazeče, který se ve výběrovém řízení umístil na dalším místě pořadí
za uchazečem, který odmítl složit slib nebo složil slib s výhradou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000097