Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 21 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 21

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 21

(1) Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které
jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti.

(2) Exekutor však nemůže pověřit koncipienta k vydání exekučního
příkazu. Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovitosti nebo podniku,
vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitosti nebo podniku ani
zřizovat exekutorské zástavní právo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000106