Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 26 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 26

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 26

(1) Komora vyškrtne kandidáta ze seznamu kandidátů z důvodů uvedených v
§ 22 odst. 1 písm. a) až f).

(2) Vyškrtnutí oznámí kandidátovi a exekutorovi, u kterého je a nebo
byl kandidát v pracovním poměru.

(3) Ten, kdo byl ze seznamu kandidátů vyškrtnut, a s jeho souhlasem i
exekutor, u kterého je ten, kdo byl ze seznamu kandidátů vyškrtnut, v
pracovním poměru, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení
oznámení Komory o vyškrtnutí ze seznamu kandidátů, právo na ochranu
toho, kdo byl vyškrtnut ze seznamu kandidátů, zaniká.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000111