Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 33c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 33c

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 33c

V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro
potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory
Ministerstvo financí údaje z informačního systému ^7i) o účastnících ^7j)
v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,

2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v
registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny ^7k),

3. číslo smlouvy o penzijním připojištění,

4. identifikační číslo penzijního fondu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000123