Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 41 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 41

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 41

Potvrzením o vykonatelnosti opatří exekuční titul podle § 40 odst. 1
písm. b), c), e), f) a g) ten orgán, který ho vydal, u smírů a dohod
pak ten orgán, který je schválil.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000131