Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 43 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 43

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 43

(1) Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na
splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného, lze
nařídit exekuci jen, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo
že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je
připraven ji splnit.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 je třeba k potvrzení o
vykonatelnosti exekučního titulu připojit listinu vydanou nebo ověřenou
státním orgánem nebo notářem, z níž je patrné, že se splnila podmínka
nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je
připraven ji splnit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000133