Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 44b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 44b

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 44b

Změna exekutora

Požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po
vyjádření exekutora jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody
zvláštního zřetele hodné. V takovém případě pověří exekuční soud
provedením exekuce exekutora, kterého navrhne oprávněný, a exekutor
zproštěný pověření mu věc postoupí. Účinky původního návrhu oprávněného
na provedení exekuce zůstávají zachovány. Odměna exekutora, který byl
zproštěn pověření, se vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce.
Nově pověřený exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o
dosud vzniklých nákladech exekuce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000136