Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 50

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 50

Součinnost oprávněného a povinného

(1) Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má
provést exekuci, a označil plátce mzdy povinného či plátce jiného
pravidelného příjmu povinného, popřípadě fyzickou nebo právnickou
osobu, vůči které má povinný pohledávku, (dlužník povinného) a uvedl
důvod této pohledávky; jde-li o pohledávku z účtu u peněžního ústavu,
uvede oprávněný peněžní ústav a číslo účtu nebo jiný jedinečný
identifikátor ^7a), z něhož má být pohledávka odepsána.

(2) Považuje-li to exekutor za účelné, může předvolat povinného a
vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční
titul, a k prohlášení o majetku povinného.

(3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o
majetku povinného.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000142