Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 67 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 67

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 67

Jsou-li cenné papíry nebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k
uplatnění práva, předmětem finančního zajištění^18a) podle zvláštního
právního předpisu ^18b) nebo podle zahraniční právní úpravy, nelze je po
dobu trvání tohoto finančního zajištění zahrnout do výroku exekučního
příkazu [§ 49 odst. 1 písm. e)].Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000167