Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 69a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 69a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 69a

Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech

(1) Je-li to účelné pro provedení exekuce, může exekutor na
nemovitostech povinného zřídit exekutorské zástavní právo.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí
zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

(3) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovitosti je
rozhodující den, kdy byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen
exekuční příkaz; došlo-li několik exekučních příkazů ve stejný den,
mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou
pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí
se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního
práva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000170