Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 72 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 72

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 72

(1) Byl-li vydán exekuční příkaz k provedení prací a výkonů, které může
vykonat i někdo jiný než povinný, postará se exekutor o to, aby práce,
o které jde, provedl pro oprávněného někdo jiný, nedohodl-li se s
oprávněným jinak.

(2) Pokuty uložené při provedení exekuce podle ustanovení § 351
občanského soudního řádu je povinný vždy povinen zaplatit na účet
exekučního soudu, který vydal usnesení o nařízení exekuce.

(3) Exekuci prováděnou podle § 351 občanského soudního řádu lze
zastavit, a to i zčásti, pokud výše uložené pokuty neodpovídá vymáhané
povinnosti či okolnostem případu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000173