Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 74 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 74

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 74

(1) Exekutor může v rámci další činnosti

a) poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání
exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další
činností,

b) provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního
předpisu ^16a),

c) sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost, stanoví-li tak tento
zákon.

(2) O úkony podle odstavce 1 může fyzická i právnická osoba (dále jen
"žadatel") požádat jakéhokoliv exekutora.

(3) O další činnosti musí exekutor a žadatel sepsat písemnou smlouvu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000177