Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 76 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 76

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 76

(1) Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost,
zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního
vykonavatele podle zvláštního právního předpisu. ^19) V rámci další
činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní
právní předpis.

(2) Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh
vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje
přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000179