Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 78 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 78

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 78

V rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis

a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný
nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v
níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon
rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní,
nebo

b) o osvědčení skutkového děje a stavu věci podle § 77.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000182