Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 81 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 81

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 81

(1) Je-li účastníkem někdo, kdo nemůže číst nebo psát, může exekutor
sepsat exekutorský zápis pouze za účasti 2 svědků úkonu. Tito svědci
musí být přítomni při projevu účastníka o tom, co má být pojato do
exekutorského zápisu, a při předčítání exekutorského zápisu a jeho
schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.

(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník
schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek a je schopen se vlastnoručně podepsat.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000185