Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 83 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 83

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 83

(1) Je-li účastník hluchý nebo němý, může-li však číst a psát, musí si
exekutorský zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a
že jej schvaluje.

(2) Nemůže-li účastník číst nebo psát, musí být kromě svědků úkonu
přibrán jeho důvěrník, který se s ním umí dorozumět. Jeho
prostřednictvím exekutor zjistí, zda účastník zápis schvaluje.

(3) Postup podle odstavce 2 není třeba, jestliže má tento účastník
schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

(4) O způsobilosti důvěrníka platí obdobně § 82, může jím však být i
osoba účastníku blízká.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000187