Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 84 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 84

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 84

(1) Je-li k sepsání exekutorského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu,
uvede se v závěru exekutorského zápisu doložka obsahující prohlášení
svědků, že byli přítomni po celou dobu projevu vůle účastníka o tom, co
má být pojato do zápisu, při předčítání exekutorského zápisu a jeho
schválení účastníkem.

(2) Obdobně musí exekutorský zápis obsahovat v závěru prohlášení
důvěrníka o tom, že sdělil němému nebo hluchému účastníku, který nemůže
číst nebo psát, celý obsah exekutorského zápisu, a že jej účastník
schválil.

(3) Jestliže se účastník seznámil s obsahem právního úkonu pomocí
přístrojů nebo speciálních pomůcek, je třeba tuto okolnost uvést v
exekutorském zápisu.

(4) V úvodu exekutorského zápisu je třeba uvést důvod přítomnosti
svědků úkonu, popřípadě důvěrníka.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000188