Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 85 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 85

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 85

(1) Nezná-li účastník nebo svědek úkonu jazyk, v němž se exekutorský
zápis sepisuje, je třeba přítomnosti tlumočníka. Nelze však jako
tlumočníka přibrat osobu blízkou účastníkům nebo toho, kdo je ve věci
zúčastněn.

(2) Zná-li exekutor nebo jeho pracovník jazyk, v němž jedná účastník
nebo svědek, lze upustit od přítomnosti tlumočníka.

(3) V závěru exekutorského zápisu je třeba uvést doložku o tom, že
účastníku byl obsah exekutorského zápisu přetlumočen a že s ním
účastník projevil souhlas. Byl-li přítomen tlumočník, připojí na
exekutorský zápis svůj podpis a otisk svého úředního razítka.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000189