Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 87 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 87

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 87

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či
účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při
provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada
nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem
daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z
přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu ^20) (dále jen
"náklady exekuce").

(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k
vymáhání nároku (dále jen "náklady oprávněného"). Náklady oprávněného
hradí oprávněnému povinný.

(3) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

(4) Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě
příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v
exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité
částky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000191