Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 93 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 93

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 93

(1) Nejsou-li spisy ukončené, musí být uloženy v kanceláři exekutora
tak, aby byly jak exekutorovi, tak kontrolním orgánům kdykoliv
přístupné. Nemá-li exekutor takový spis u sebe, musí být ze záznamu v
příslušném registru zřejmé, kde se spis nachází.

(2) Opisy a potvrzení ze spisů uložených v kanceláři exekutora vydává
na žádost oprávněných orgánů a osob exekutor nebo jím pověřený
zaměstnanec.

Nahlížení do spisůAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000202