Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 95 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 95

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 95

(1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo,
Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství,
finanční úřady a katastrální úřady.

(2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní
nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán
uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost
nahlédnout do spisu.

(3) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné
důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a
aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž
právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000204