Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 96 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 96

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 96

Půjčování spisů

Exekutor předá kopie požadovaných listin z exekučního spisu, případně
kopii celého spisu na základě písemné žádosti orgánům činným v trestním
řízení, soudům, finančním úřadům, katastrálním úřadům a znalcům.
Nepostačí-li poskytnutí kopií listin nebo kopie celého spisu, umožní
exekutor osobám pověřeným těmito orgány nahlížení do spisu; jen je-li
to zcela nezbytné, spis jim zapůjčí. Na půjčování spisů ministerstvu se
vztahuje § 7 odst. 4 písm. a); obdobně se postupuje při předkládání
věci soudu v souvislosti s rozhodováním soudu v exekučním řízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000205