Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 97 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 97

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 97

Rekonstrukce spisů

(1) Exekutor provádí rekonstrukci spisů, které byly zcela nebo z části
zničeny nebo se ztratily.

(2) Exekutor vyhotoví opisy písemností, které si vypůjčí od účastníků
nebo od jejich právních nástupců, od jiného exekutora, od soudu, od
orgánu katastru nemovitostí, případně od jiného orgánu nebo od znalce.
Na tyto připojí své razítko a doložku, že opis nahrazuje zničenou nebo
ztracenou listinu.

(3) Exekutor může vykonat i potřebné zjišťování obsahu listiny, zejména
vyslechnutím účastníků, případně jejich právních nástupců, a obsah
listiny osvědčí zápisem, ve kterém uvede všechny zjištěné okolnosti. V
osvědčení uvede obsah tvrzení účastníků nebo jejich právních nástupců o
obsahu listiny.

Manipulace s exekutorskými stejnopisyAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000206