Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 99 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 99

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 99

(1) Exekutor zapůjčí exekutorský zápis jen soudu, ministerstvu nebo
Komoře na jejich žádost.

(2) Exekutor založí namísto zapůjčeného exekutorského zápisu jeho
ověřený opis s připojením žádosti, na jejímž základě byl exekutorský
zápis vydán.

(3) Je-li prvopis exekutorského zápisu zapůjčen podle odstavce 1, může
exekutor vydávat stejnopisy z ověřeného opisu založeného podle odstavce
2. To neplatí, jestliže soud, ministerstvo nebo Komora toto vydávání
pozastavily.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000208