Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 101 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 101

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 101

(1) Exekutor, který byl jmenován do uvolněného exekutorského úřadu,
převezme do úschovy exekutorské zápisy exekutora, který zemřel nebo
který byl odvolán.

(2) Exekutor, který převzal do úschovy exekutorské zápisy podle
odstavce 1, vydává z nich stejnopisy, opisy či výpisy. O nahlížení a
zapůjčení těchto exekutorských zápisů platí ustanovení hlavy osmé dílu
prvního této části zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000210