Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 104 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 104

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 104

(1) Po uložení spisů do exekutorského archivu se na jejich evidenci
vztahují právní předpisy platné pro uložení soudních spisů.

(2) Výpisy, opisy a potvrzení ze spisů uložených v exekutorském archivu
vydává na písemnou žádost oprávněných orgánů a osob příslušný soud. O
nahlížení do spisů a půjčování těchto spisů platí přiměřeně ustanovení
hlavy osmé dílu prvního této části zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000213