Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 106 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 106

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 106

(1) Stejnopisy exekutorských zápisů se vydávají účastníkům právních
úkonů, jichž se exekutorský zápis týká, není-li v exekutorském zápisu
stanoveno jinak. Někomu jinému mohou být také vydány, jestliže všichni
účastníci s tím souhlasí.

(2) Prosté opisy exekutorských zápisů lze vydat osobám, kterým lze
vydat stejnopisy. Jiným osobám lze prosté opisy vydat jen se souhlasem
osob, kterým lze vydat stejnopisy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000215