Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 107 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 107

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 107

(1) Stejnopis exekutorského zápisu musí doslovně souhlasit s
exekutorským zápisem. Obsahuje také opisy plných mocí a ostatních
příloh exekutorského zápisu.

(2) Doložka o ověření stejnopisu exekutorského zápisu obsahuje údaje o
tom, že se stejnopis shoduje doslovně s exekutorským zápisem, komu je
stejnopis určen a kdy byl stejnopis vyhotoven. Exekutor doložku
podepíše a připojí otisk úředního razítka exekutora.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000216