Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 112 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 112

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 112

Prezident Komory

(1) Prezident Komory

a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech,

b) řídí jednání sněmu,

c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho
jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň
jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise
Komory,

d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v
působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která
nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu
Komory,

e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
přísedících kárného soudu.

(2) Prezidenta Komory zastupuje viceprezident Komory.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000221