Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 117a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 117a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 117a

(1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění,
a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc
ustanovený tříčlenný kárný senát.

(2) Na návrh člena kárného senátu prezident Komory nebo viceprezident
Komory, účastní-li se prezident Komory jinak ve věci, se souhlasem
prezidia Komory odvolá člena kárného senátu, který závažným způsobem
porušil své povinnosti či jinak ohrozil důvěru v řádné a nestranné
rozhodování kárného senátu. Zanikne-li funkce některého z členů kárného
senátu, kárná komise Komory bez odkladu zvolí nového člena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000228