Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 118 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 118

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 118

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které
jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně
obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

(2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se
dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.

(3) Pověřený člen kárného senátu provede potřebná šetření, zejména
zjistí potřebné další skutečnosti a důkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny,
a jde-li o listiny nebo jiné věci, opatří je k provedení důkazu. Úkony,
které v kárném řízení nemohou být provedeny, provede na dožádání
kárného senátu a na náklady Komory soud; soud dožádání vyhoví, nejde-li
o úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní všechna rozhodnutí,
která jsou k provedení dožádání potřebná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000230