Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 122 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 122

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 122

Pozastavení výkonu exekutorského úřadu

(1) Ministr může pozastavit exekutorovi výkon exekutorského úřadu,
jestliže bylo proti němu zahájeno trestní řízení za úmyslný trestný čin
nebo za trestný čin související s exekuční činností, a to až do právní
moci rozhodnutí.

(2) Ministr pozastaví exekutorovi výkon exekutorského úřadu po dobu
výkonu trestu odnětí svobody, jestliže nejsou dány důvody pro jeho
odvolání.

(3) Po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí exekutor
vykonávat exekutorskou činnost.

(4) Proti rozhodnutí ministra o pozastavení výkonu exekutorského úřadu
lze podat žalobu u soudu. ^22)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000235