Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 123 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 123

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 123

Zahlazení kárného postihu

Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření
se pro účely kárné odpovědnosti hledí na exekutora, kandidáta nebo
koncipienta, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán. Jestliže výkon
kárného opatření do té doby neskončil, kárný postih se zahlazuje
vykonáním kárného opatření.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000236