Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 128 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 128

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 128

Vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se
sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejich
právních předchůdců se považuje za vysokoškolské právnické vzdělání
podle § 9 odst. 1 písm. b). Za toto vysokoškolské vzdělání se považuje
i zahraniční vysokoškolské vzdělání v oblasti práva uznané mezinárodní
smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo podle zvláštních
právních předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000243