Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 130 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 130

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 130

(1) Tam, kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním
výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také nařízení a
provádění exekuce podle tohoto zákona.

(2) Tam, kde se v zvláštních právních předpisech hovoří o nákladech
státu na provedení soudního výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí,
rozumí se tím také náklady exekuce podle tohoto zákona.

(3) Jsou-li exekucemi prováděnými podle tohoto zákona i výkonem
rozhodnutí prováděným podle občanského soudního řádu postiženy tytéž
věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, postupuje se podle zákona,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí ^16a).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000245