Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 131 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 131

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 131

Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou

a) výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za
doručení písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše
zálohy,

b) výši a způsob určení odměny správců podniku a náhrady jejich
hotových výdajů,

c) podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
činností dle tohoto zákona,

d) postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro
její vedení, provoz a správu,

e) postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí
až osmé tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000246