Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - Čl. II zákona č. 347/2007 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » Čl. II zákona č. 347/2007 Sb.

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl. II zákona č. 347/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 7a zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na drobné nedostatky v
exekuční a další činnosti exekutora nebo drobné poklesky v chování, k
nimž došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zaměstnanci soudního exekutora vykonávající práci vykonavatele musí
splnit podmínky uvedené v § 27 odst. 3 nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy bude schválen ministrem stavovský předpis Komory upravující
kvalifikační zkoušky vykonavatelů soudních exekutorů.


Exekuční řád ›  Čl. II zákona č. 347/2007 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000273