Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 3 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 3

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu
podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy. ^2)
Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní
poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo
pracovní poměr.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200149