Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 4 - Náhrady při výkonu práce v zahraničí 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 4 - Náhrady při výkonu práce v zahraničí

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNáhrady při výkonu práce v zahraničí

Paragrafy:   § 172  

§ 172

Bylo-li sjednáno místo výkonu práce, popřípadě i pravidelné pracoviště
mimo území České republiky, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za dny
cesty z České republiky do místa výkonu práce nebo pravidelného
pracoviště a zpět cestovní náhrady jako při zahraniční pracovní cestě.
Jestliže se zaměstnancem cestuje se souhlasem zaměstnavatele i člen
rodiny, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci i náhradu prokázaných
jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto
členu rodiny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200363