Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 3 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 3 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNepřetržitý odpočinek v týdnu

Paragrafy:   § 92  

§ 92

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby
zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 po
sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý
odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48
hodin.

(2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý
odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho
spadala neděle.

(3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů,
které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní
dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého
odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům
bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů
činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut
nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,

b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA IV - DOBA ODPOČINKU ›  Díl 3 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200273