Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 3 - Hromadné čerpání dovolené 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 3 - Hromadné čerpání dovolené

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYHromadné čerpání dovolené

Paragrafy:   § 220  

§ 220

Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací určit hromadné
čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů; hromadné
čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4
týdny. Určení hromadného čerpání dovolené z jiných než provozních
důvodů není možné.


Zákoník práce ›  ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ ›  HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ ›  Díl 3 - Hromadné čerpání dovolené

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200442