Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 2 - Náhrady při přeložení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 2 - Náhrady při přeložení

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNáhrady při přeložení

Paragrafy:   § 165  

§ 165

(1) Je-li zaměstnanec přeložen do jiného místa výkonu práce, než bylo
sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od bydliště
zaměstnance, poskytne mu zaměstnavatel náhrady ve výši a za podmínek
stanovených v § 157 až 164. Jestliže se zaměstnanec denně vrací do
bydliště, doba strávená v tomto místě se nezapočítává do doby rozhodné
pro poskytování stravného.

(2) Zaměstnanci, který pobírá stravné podle odstavce 1 a je v téže době
vyslán na pracovní cestu mimo místo přeložení, poskytne zaměstnavatel
stravné, které je pro zaměstnance výhodnější. Ostatní cestovní náhrady
poskytuje zaměstnavatel jako při pracovní cestě.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200361