Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 7 - Další případy skončení pracovního poměru 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 7 - Další případy skončení pracovního poměru

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDalší případy skončení pracovního poměru

Paragrafy:   § 65   § 66  

§ 65

Skončení pracovního poměru na dobu určitou

(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby
uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního
poměru omezena na dobu konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel
zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny
předem.

(2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s
vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o
pracovní poměr na dobu neurčitou.

§ 66

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební
době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však
nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
zaměstnance.
---------------------------

Pozn. ASPI: Ustanovení § 66 odst. 1, druhá věta se použije poprvé ode
dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění - viz § 393a.

(2) Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má
být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy
má pracovní poměr skončit.


Zákoník práce ›  ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR ›  HLAVA IV - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ›  Díl 7 - Další případy skončení pracovního poměru

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200207