Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 4 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 4 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOdchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

Paragrafy:   § 179   § 180  

§ 179

(1) Při poskytování zahraničního stravného se ustanovení § 170 odst. 2
věty první nepoužije. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za každý
kalendářní den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši
základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím právním
předpisem vydaným podle § 189.

(2) Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a
statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční
stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního
stravného uvedenou v odstavci 1, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak ^57).

§ 180

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 %
zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci podle § 170 odst. 3 a §
179.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200384